Beskrivning

Varje utvecklande organisation borde alltid sträva efter att leverera överenskommen funktionalitet snabbare, med bättre precision, högre kvalitet och till rätt pris. Syftet med Responsives utvecklingsanalys är att utifrån er nuvarande situation ge förslag på konkreta åtgärder som kan användas som verktyg för att vidareutveckla er utveckling mot det målet.

Här tar vi tempen på ert utvecklingsflöde med en grundlig analys av dess ingående delar. Vi går igenom vad som egentligen händer på vägen från inkommande behov till utgående leverans. Vi tittar på de olika instanserna som passeras och gör en bedömning av hur väl de fungerar i praktiken samt vilken förbättringspotential som finns.

För vem?

Alla som har en känsla av att deras produktutvecklingen kanske inte är så effektiv som den skulle kunna vara, men som samtidigt är osäkra på var skon klämmer och vad man kan göra åt det.

Vad ingår i Responsives utvecklingsanalys?

 • Ett uppstartsmöte med berörda intressenter för att bestämma målsättning och omfattning
 • Intervjuer med representanter från olika delar* av utvecklingsflödet
 • Närvaro vid ett antal av de aktiviteter* som ni utför idag för att utveckla kundönskemål (eller motsvarande), från idé till leveransklar funktionalitet
 • Genomgång av de artefakter som dessa aktiviteter resulterar i*, t.ex. user stories, kod, tester och olika typer av dokumentation
 • Bedömning av utvecklingsmiljön
 • Ett avslutsmöte där vi presenterar resultatet av utvecklingsanalysen
 • Dokumentation i form av en analysrapport som innehåller
  • Bakgrund och målsättning för utvecklingsanalysen
  • En sammanfattande helhetsanalys av nuläget
  • Nulägesbeskrivning och våra observationer från ett antal områden* i utvecklingskedjan
  • En prioriterad lista av konkreta åtgärdsförslag och vilka effekter vi anser de kan få
  • Förslag på hur ett förändringsarbete i nästat steg skulle kunna se ut med t.ex. utbildning, coachning och workshops av olika slag och för mottagare på olika nivåer

INTRESSANT - KONTAKTA MIG!

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.