Tänk dig att du ska åka bil i Stockholm och du behöver veta när du kan vara framme. Vad är viktigast att veta – hur snabbt man får köra eller hur mycket trafik det är? Om du har upplevt rusningstrafiken i Stockholm så är svaret självklart. Det är mängden bilar på vägen som är mest avgörande för din ankomsttid. Jag vill påstå att det finns likheter mellan trafikflöden och utvecklingsarbete. Dessa är värdefulla att reflektera kring för att utforska hur mängden pågående arbete påverkar hur mycket som blir färdigt till en deadline.

Låt oss jämföra en bil med ett arbetspaket (till exempel en Epic eller en Story).

De flesta bilar på vägen ska från punkt A till punkt B. Ofta finns en tidpunkt då bilen önskas vara vid punkt B. Bilens resa påverkas av en mängd olika externa faktorer såsom olyckor, vägarbeten och väder. Det finns ett nästan obegränsat antal sätt för bilen att ta sig från A till B, låt oss kalla dessa val för interna faktorer. Dessa interna faktorer kan komma att ha en effekt på när (och om) bilen kommer fram. Exempel på sådana är hastighet, körstil och rutt.

De flesta arbetspaket ska från en Backlog till något läge där det anses vara färdigt. Ofta finns ett datum då arbetspaketet önskas vara färdigt. Arbetspaketets resa påverkas av en mängd olika externa faktorer, såsom beroenden, verktyg och processer. Det finns ett närmast obegränsat antal sätt att få arbetspaketet att bli färdigt. Dessa interna faktorer kan komma att få en effekt på när (och om) arbetspaketet når Done. Exempel på sådana är vem eller vilka som jobbar med arbetspaketet, vilka lösningskomponenter de väljer och deras utvecklingsmetodik.

 

Bil

Arbetspaket

Mål

Punkt A till B

Backlog till Done

Externa faktorer

Olyckor, vägarbeten, väder

Beroenden, verktyg, processer

Interna faktorer

Hastighet, körstil, rutt

Vem/vilka, lösningskomponenter, utvecklingsmetodik

När du befinner dig i trafiken så är det uppenbart att om det är för många bilar på vägen så kommer du fram senare. Rusningstrafiken i Stockholm illustrerar detta tydligt. När det blir för många bilar på vägen så bildas köer, vilket inte bara är dåligt för din enskilda bil, utan även för trafikflödet i stort. Minskar antalet bilar kraftigt så kan det bli bra för din enskilda bil, men samtidigt vara dåligt för det totala trafikflödet. Vägen nyttjas under sin kapacitet.

Det finns ett optimalt antal bilar som maximerar trafikflödet. Ett optimum där många bilar effektivt kan ta sig från punkt A till B trots vägarbeten och aggressiva filbyten. Exakt vilket antal bilar som är optimalt påverkas av de externa faktorerna, som tenderar att variera över tid. En olycka, ett vägarbete eller kraftig nederbörd kan begränsa framkomligheten och sänka optimumet under en viss tid. Även de interna faktorerna för varje enskild bil påverkar optimumet. Dessa är inom varje bils kontroll och avgörs till stor del av dess förare. Är det stor variation i hastighet eller körstil mellan förare av olika bilar på sträckan och många som vill köra samma rutt, så blir det optimala antalet bilar lägre. En annan uppsättning bilar eller förare kan alltså ge ett annat optimum.

Det fungerar precis likadant i utvecklingsarbete. Försöker vi göra för mycket eller för lite samtidigt så går det långsammare. Även här finns ett optimum som varierar beroende på externa och interna faktorer. I utvecklingsarbete tenderar dock väntetiderna och köerna som bildas vara mindre synliga än vad de är i trafiken. Köerna visualiseras inte av sig själva som en bilkö gör. Detta gör att vi tenderar att tro att väntetiderna och köerna inte finns. När vi inte ser allt arbete som befinner sig i köer tror vi lätt att det låga utflödet beror på ett lågt inflöde – så vi ökar inflödet.

Vilka köer finns i din organisation?

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.