Respon

Responsive Development Technologies AB, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (”Responsive”, ”vi”) värnar och respekterar din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter vi hanterar

  • För våra nyhetsutskick samlar vi in namn, företagsnamn och e-postadress.
  • För registrering till våra kurser, konferenser, frukostseminarier och föreläsningar samlar vi in namn, e-postadress, företagsnamn, faktureringsuppgifter och telefonnummer.
  • För fakturering av beställda tjänster, produkter och kurser samlar vi in namn, e-postadress och företagsnamn.
  • För kommunikation via e-post sparar vi namn, e-postadress och i förekommande fall företagsnamn.

Varför behöver vi dina uppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter samt fakturera och leverera det du beställt. Vi värderar din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vi behöver.

Vad gör vi med dina uppgifter

Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige på våra egna servrar inom EUs gränser, eller för e-postkommunikation hos vårt personuppgiftsbiträde One.com som vi har ett dataskyddsavtal med.

Vi samarbetar också med andra aktörer, t.ex för rekrytering, i vilka fall vi har teknat motsvarande avtal.

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter

För våra utskick behåller vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration.

För våra kurser och föreläsningar behåller vi dina uppgifter för att göra relaterade utskick efteråt, dessa kan inkludera presentationsmaterial, kompletterande information eller information om liknande arrangemang eller tills du begär att de tas bort.

När du beställer produkter från oss behåller vi dina uppgifter tills att vi har levererat dem till dig. Vissa uppgifter kan behållas längre för att följa annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Vilka är dina rättigheter

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy avser att upplysa dig om vilka uppgifter vi har om dig, Du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.