Det här är en vanlig fråga som är ett bra exempel på en mer generell frågeställning: När är det rätt att "tvinga igenom" något (t ex en process eller ett arbetssätt) för organisationens bästa?

Det korta svaret är: Aldrig. Delvis för att det inte kommer fungera bra. Så som vi människor fungerar så kommer vi i regel ha en negativ reaktion när vi känner oss tvingade till något. Poliser har tvång som ett verktyg i de flesta situationer. De har dock lärt sig att de får bättre resultat när de inte behöver använda tvång och gör det i regel bara när de verkligen måste för människors säkerhet. Det finns otaliga videoklipp där onödigt tvingande metoder av poliser (sällan svenska) eskalerar en situation och det leder till risk för människors säkerhet.

Samma koncept bör gälla i organisationer. Även om en chef ofta har tvång som möjligt verktyg så bör det enbart användas när man verkligen måste för människors, eller organisationens, säkerhet. Annars riskerar man att situationen eskalerar och man får kontraproduktiva resultat. Har du kanske varit med om att ett tvingande krav på t ex testning lett till sämre kvalitet? Eller att tvång av något ”agilt” leder till lägre agilitet?

Alternativet till tvång är att informera och uppmuntra. Är det så att det du vill få folk att göra faktiskt gynnar dem och/eller organisationen så kommer de att göra det med rätt kunskap och uppmuntran. Händer inte det så börja med att fråga dig själv om informationen och uppmuntran varit bra nog. Nästa fråga bör vara om du verkligen försöker uppnå rätt sak.

Svaret på sprint-frågan är alltså: Nej. Synkroniserade sprintar är antagligen inte nödvändigt för människors eller organisationens säkerhet, så tvång är inte rätt verktyg. Se istället över hur teamen fått information och uppmuntran om hur synkroniserade sprintar vore bra för dem och organisationen. Om det inte räcker, är synkroniserade sprintar verkligen rätt för er?

Ett wildcard i alla sådana här frågor är att stress kan göra att folk inte svarar rationellt på information och uppmuntran. Tänk då på att en stor bidragande orsak till stress är att man för ofta känner sig tvingad att göra för mycket.

Responsive Development Technologies AB

Responsive AB
Teknikringen 10
Linköping, 583 30
SWEDEN
Tel: +46 (0)13 219250
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.